Antal rapporterade smittade i av covid-19 per land, den 16 april 2020, sammanställt av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Bild: ECDC

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s smittskyddsenhet kritiserar egna coronasiffror

Statistik som jämför coronavirusets utbrott i olika länder är missvisande, menar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, som även förhåller sig kritiskt till egna siffror. 

Intresset är stort för statistik som följer coronavirusets utbrott, men siffror bör tolkas med varsamhet, enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, som sammanställer nationell data från hela världen.

– Det finns många parametrar som kan användas för att beräkna omfattningen av ett utbrott, vi jobbar med några av dem, inte alla, skriver talesperson för den Sverigebaserade myndigheten, Alexandru Niculae, i ett mejl till Europaportalen. 

Enligt myndigheten är Sverige det åttonde landet i EU med flest antal döda per hundratusen invånare. Störst andel döda sett till befolkningen har Spanien och Belgien. 

Men att jämföra siffror mellan länder ska man passa sig för, menar ECDC.

– För det första är definitionen av covid-19 inte standardiserad. Vissa länder rapporterar bara fall som har bekräftats av laboratorium, medan andra inkluderar troliga covid-19-fall.

För det andra har länder olika strategier för att spåra och testa sjukdomsfall. Länder som testar fler invånare rapporterar fler smittade. I Storbritannien testas exempelvis bara de som behöver sjukhusvård. I Tyskland testas alla som har influensaliknande symtom eller som kan ha kommit i kontakt med viruset. 

Detta kan ge ett felaktigt intryck av att vissa länder är mer drabbade än andra, medan situationen i själva verket kan vara tvärtom, konstaterar Niculae. 

– Ländernas strategier för testning av coronaviruset skiljer sig åt såväl som systemet för rapportering. Det är därför vi rekommenderar försiktighet vid jämförelser, säger han.