Färre fick asyl i Sverige

Sverige beviljade under 2019 det minsta antalet asylansökningar på flera år samtidigt som man inte längre ligger i EU-toppen över länder med flest godkännanden sett till befolkningsmängden.

Under 2019 beviljade Sverige närmare 12 000 asylansökningar, enligt en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat som publicerades på måndagen. Det är det lägsta antalet sedan 2011. 

Även sett till befolkningsmängden beviljade Sverige färre ansökningar än under de senaste åren då landet legat på plats ett till tre i EU. Under 2019 hamnade Sverige på plats fem.

Tyskland var det EU-land som beviljade klart flest ansökningar – nästan två av fem av alla i EU.

Var tredje fick beviljat

Totalt togs 878 000 beslut på asylansökningar i EU-länderna under 2019. Av dem fick 322 000 personer sina ansökningar godkända vilket ger en beviljandeandel på 37 procent. Motsvarande siffra i Sverige var 29 procent.

Störst chans att få sin ansökan beviljad hade migranter i Spanien, minst chans i Ungern, Tjeckien och Polen.

En viktig faktor för hur hög andel av dem som söker som får sin ansökan godkänd är ursprungsland. Beviljandegraden var under 2019 högst för personer från Venezuela (96 procent av ansökningarna godkända), Syrien (85 %), Eritrea (81 %) och Afghanistan (54 %).