EU:s justitiekommissionär, den tjeckiska liberalen Věra Jourová. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fjärde rättsliga EU-åtgärden mot Polen

För fjärde gången inleder EU-kommissionen ett rättsligt förvarande mot den polska regeringens försök att få inflytande över landets domstolar.

EU:s justitiekommissionär, den tjeckiska liberalen Věra Jourová, meddelade på onsdagen att man anser att en polsk lag som rör disciplinering av domare riskerar att underminera domstolarnas oberoende och därmed rättsstatligheten som är en av unionens grundläggande principer.

”Den nya lagen underminerar polska domares oberoende och är oförenlig med EU-rättens företräde”, heter det i ett uttalande.

Den nya lagen som kommissionen nu inleder ett så kallat överträdelseförfarande mot började gälla den 14 februari efter att EU-domstolen kritiserat en tidigare version av den. Lagen utökar bland annat listan över vad som kan klassas om disciplinära brott och gör det lättare att avskeda regeringskritiska domare.

”[Lagen] kan användas som ett system för politisk kontroll av innehållet i juridiska beslut”, menar kommissionen.

Den polska regeringen har nu två månader på sig att svara på kommissionens invändningar. Om kommissionen då är missnöjd med svaret kan den begära ytterligare motiveringar. Om man även då anser att de polska åtgärderna strider mot EU-rätten kan man dra landet inför EU-domstolen.

Fjärde gången

Det är fjärde gången som EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot den polska regeringen för en lag som man menar underminerar rättsstatligheten. Rättsstatlighet omfattar bland annat domstolars oberoende, maktfördelning och respekt för grundläggande rättigheter. I två av de tre tidigare har EU-domstolen funnit att de polska rättsreformerna strider mot EU-lag. I den tredje inväntas alltjämt beslut från domstolen.