Statsminister Stefan Löfven (S) driver en linje om återhållsam budget under dagens toppmöte.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven inför krismöte: Vi ska inte pumpa pengar i EU

Regeringen kan tänka sig att gå vidare med en återhämtningsfond, för de värst drabbade länderna och regionerna i EU, med säger nej till coronaobligationer.

EU-ledare sammanträder under torsdagskvällen för fjärde gången via videolänk för att diskutera EU:s väg ur coronakrisen. 

Mötet är vägledande för EU-kommissionen som senare ska presentera ett nytt flerårigt budgetförslag och en så kallad återhämtningsfond.

Olika idéer har presenterats inför mötet. Medan Spanien vill att en återhämtningsfond ska baseras på bidrag insisterar andra länder, som Österrike, att pengarna ska ges ut via lån som måste betalas tillbaka.

Sveriges linje är att hålla nere storleken på en eventuell fond, och även storleken på nästa flerårsbudget. Upplägget fick inte motstånd från något parti i riksdagens EU-nämnd på torsdagen och blev därmed Sveriges hållning.

–  Det handlar inte om att pumpa in pengar i EU, det handlar om att få igång den reala ekonomin. Därför ska [fonden] handla om lån, inte bidrag, den ska vara tydligt temporär och stödet till enskilda länder ska begränsas, sade statsminister Stefan Löfven (S).

En kontroversiell fråga har varit huruvida euroländerna ska ge ut gemensamma obligationer för att få billigare krislån. Regeringen motsätter sig förslaget. 

– Eftersom krisen inte är begränsad till euroländerna är det inte otänkbart att man har en gemensam skuldsättning även för EU27, men jag vill vara tydlig med att regeringen motsätter sig detta. Att länder fullt ut garanterar varandras lån [...] urholkar de nationella parlamentens budgetmakt och kan leda till oansvarig ekonomisk politik, sade Löfven.