Sara Skyttedal (KD) skriver inte under det nya klimatupproret då hon saknar konsekvensalanyser, detta gör dock Jytte Guteland (S).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt initiativ: Klimatet och corona står inte emot varandra

Sätt klimatet i centrum av den ekonomiska återhämtningen, uppmanar Europaparlamentariker och två svenska storföretag i ett upprop. Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte skriva under.

I ett försök att få upp klimatfrågan på den politiska agendan lanserade ordförande i Europaparlamentets miljöutskott under tisdagen ett initiativ. I ett gemensamt ställningstagande undertecknat av 79 Europaparlamentariker och cirka 100 civila aktörer, vill de göra klimatet till en central del av Europas ekonomi efter coronakrisen.

Två svenska storföretag har ställt sig bakom uttalandet, Ikea och H&M, och Europaparlamentariker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. 

Jytte Guteland (S) sitter i miljöutskottet.

– Det är viktigt att poängtera att den gröna given ska giftas ihop med de ekonomiska insatser som behövs efter krisen. [...] Samarbetet pushar företagen att ta ledartröjan, säger hon. 

Annons

Flera svenska Europaparlamentariker uppger att de inte var medvetna om initiativet innan det lanserades. Men i efterhand meddelar Moderaterna och Kristdemokraterna att de inte vill skriva under. 

Moderaterna säger till Europaportalen att EU:s klimatpolitik är central för dem men att “Vi driver på för detta på en rad andra sätt än att just underteckna detta enskilda initiativ”.

Kristdemokraternas Sara Skyttedal tycker att uppmaningen saknar en konsekvensanalys.

– För mig är det centralt, när vi exempelvis reviderar klimatmålsättningarna för 2030, att de föregås [...] av en utvärdering vad gäller klimatet, ekonomin och jobben. Det perspektivet saknas i upproret, säger Skyttedal.

Centerpartisten Fredrick Federley menar dock att uppropet är ett steg i rätt riktning.

– Detta är ett första steg. Det är viktigt att industrin är med och delar vår ambition, säger han.