Moderaternas Europaparlamentariker Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt om EU:s budget: Socialdemokraterna borde tänka om

Det är mycket beklagligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Europaparlamentet undergräver sin egen regerings och Sveriges linje i förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Inte minst Socialdemokraterna borde tänka om – och stå upp för en restriktiv budget. Det skriver de moderata Europaparlamentarikerna Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Nödåtgärder och mer långsiktiga insatser kommer vara avgörande för att stötta ekonomi, jobb och företag under och efter coronakrisen. Finansiella stödpaket är därför viktiga och välkomna, men det ska vara balanserade förslag som är ekonomiskt hållbara, särskilt då vi kommer att behöva hantera effekterna av pandemin under lång tid framöver. 

De ekonomiska återhämtningspaket som nu diskuteras på EU-nivå har av naturliga skäl upptagits i de pågående förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Nyligen fattade Europaparlamentet beslut om sin ståndpunkt. 

Inför beslutet arbetade vi moderater för att hålla nere pengarullningen och för att krisen ska mötas med lån som ska betalas tillbaka samt effektiva och moderna satsningar som stärker Europas konkurrenskraft.   

I det förslag som sedan låg på bordet saknades dessa perspektiv helt och det handlade om bidragspolitik, alltför vidlyftiga utbetalningar och en rad nya skadliga skatter på EU-nivå. Dessutom uttrycktes att den svenska rabatten på EU-avgiften borde avskaffas helt. Att ställa sig bakom detta var otänkbart och Moderaterna röstade därför nej. 

Den uppfattningen delade vi dessvärre inte med alla svenska partier: Miljöpartiet röstade ja till förslaget och Socialdemokraterna var splittrade, mellan att rösta ja och avstå. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet på detta sätt undergräver sin egen regerings och Sveriges linje i förhandlingarna om långtidsbudgeten.    

Vi hade i stället gärna sett större samsyn över partigränserna. När vi nu står inför en fortsatt bred debatt och tuffa budgetförhandlingar borde vi arbeta framåt för att hitta mer av svensk enighet i Europaparlamentet. Det är särskilt viktigt i ett svårt läge för en budgetrestriktiv politik inom EU. Ingen svensk EU-parlamentariker borde därför undergräva den svenska återhållsamma inriktningen. 

Både vi moderater och Socialdemokraterna är representerade i Europaparlamentets budgetutskott. Där har vi valt att stå upp och motarbeta den ekonomiskt ohållbara politik som nu röstades igenom. Erik Bergkvist (S) valde att göra precis tvärtom, när han lämnade sitt bifall till förslaget.  

Det är en svår kris som drabbar våra länder och det kommer att krävas stora satsningar för en snabb återhämtning i Europas ekonomi. Därför är det viktigt att vi använder medlen på rätt sätt och gör allt vi kan när det handlar om att värna svenska intressen och skattebetalarnas pengar. Vår förhoppning är att vi kan komma överens och hjälpa varandra framåt, när det gäller att företräda den strama linje som Sverige intagit.

Det Europa behöver är en modern ekonomisk politik, inriktad mot konkurrenskraft, tillväxt, grön omställning och att lösa gemensamma gränsöverskridande problem. Bidragspolitik och skadliga EU-skatter kommer däremot inte bygga Europa starkt igen efter krisen.

Tomas Tobé (M)
Jessica Polfjärd (M)
Jörgen Warborn (M)
Arba Kokalari (M)