Den rådet brist på det lugnande läkemedlet midazolam, som krävs för att vårda en person i respirator.

Den rådet brist på det lugnande läkemedlet midazolam, som krävs för att vårda en person i respirator.

EU vill minska beroendet av importerade läkemedel

Cirka en tredjedel av EU-ländernas medicinska import är från länder utanför unionen. Beroendet av tredjeländer lyfts fram som en orsak till bristen på läkemedel. En ny strategi ska öka produktionen. 

– Coronapandemin har visat oss mer än någonsin att vi behöver utveckla en ny läkemedelsstrategi [...]. Vi måste producera läkemedel inom EU och se till att medborgare och sjukhus alltid kan ha tillgång till viktig medicin, säger hälsokommissionär Stella Kyriakides.

Uttalandet kom strax efter att EU:s hälsoministrar på tisdagen diskuterat bristen på medicin under coronakrisen.

 Från svensk sida deltog Niklas Jacobsson från socialdepartementet.

– Frågan [om beroendet av tredjeländer] har varit uppe tidigare men den har tydliggjorts på ett annat sätt i och med coronakrisen. När man är beroende av leverantörer långt bort blir det svårigheter. Jag kan inte säga om handelshinder inom EU har förstärkt beroendet [men] sammanfattat sades att vi måste säkerställa tillgången till läkemedel, säger Jacobsson. 

Ministrarna menar att coronapandemin har framhävt EU:s beroende av tredjeländer, detta trots att EU:s inre marknad är den enskilt största leverantören för medicinska varor.

DE STÖRSTA LEVERANTÖRERNA AV MEDICINSKA VAROR TILL EU i EURO 2019

Leverantörer 

Import räknat i miljarder euro

Andel i procent

EU-ländernas totala import från varandra

221,4 

69 %

EU-ländernas totala import från tredjeländer

98,2 

31 %

USA

35,9

11 %

Schweiz

29,6

9 %

Kina

4,5

1 %

Singapore

4,2

1 %

Israel

3,5

1 %

Sydkorea

2,9

1 %

Japan

2,8

1 %

Mexiko

2,3

1 %

Kanada

1,9

1 %

Indien

1,9

1 %

Källa: Eurostat, procenttalen är avrundade. Bland annat ingår apparater, läkemedel och medicinsk utrustning av olika slag såsom bandage.  

Den mest akuta läkemedelsbristen råder för det smärtdämpande paracetamol. Det råder även brist på det lugnande preparatet midazolam som krävs för att vårda en person i respirator. 

– Komplex produktion, som kräver tekniska kunskaper och höga standarder, går inte att sätta ihop över en natt. Det har vissa EU-länder gjort ändå, exempelvis Nederländerna, och tro mig de medicinerna vill du inte ha, säger Adrian van den Hoven, generaldirektör för Medicines for Europe som representerar den europeiska medicinindustrin. 

Han tillägger: 

– EU-industrin fick svårigheter med paracetamol eftersom Indien införde exportstopp på de aktiva ingredienserna. 

Även skyddsutrustning saknas 

Men det är inte bara läkemedel som har fattats i EU under coronakrisen. Flera medlemsländer har haft brist på skyddsutrustning, däribland Sverige.

Erik Magnusson, inköpschef på Socialstyrelsen, menar att det är på grund av att huvuddelen av produktionen sker i Asien.

– Därför har vi i Sverige inte varit självförsörjande. Däremot finns exempel på omställning av inhemsk produktion, det är en diskussion som jag tror kommer fortsätta efter krisen, säger Magnusson.

Under onsdagens möte konstaterade hälsoministrarna att EU-kommissionens industristrategi, som bland annat betonar att “Europa måste föra tillbaka produktionen av medicinska varor till EU”, kan vävas samman med en ny läkemedelsstrategi.  

För att lösa problemet på kort sikt samarbetar EU-kommissionen med företag i Europa som kan ställa om sin produktion till medicinska varor.

– Vi är i ständig kontakt med industrin för att främja en massiv ökning av tillverkningen. Vi följer tillhandahållandet av varor till EU-länderna noga, säger talesperson för EU-kommissionen Sonya Gospodinova.

Tyskland och Rumänien står dessutom för lokaler till ett gemensamt EU-lager med medicinsk utrustning. De två länderna ansvarar för anskaffning av utrustningen medan kommissionen finansierar det. Senast 8 maj meddelades att ansiktsmasker skulle levereras till 17 medlemsländer, däribland Sverige.