EU-länderna godkände på fredagen förslaget att stätta upp lånemöjligheter för finansiering av premitteringar av anställda till ett värde av över 1000 miljarder kronor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Jobbkrisen – Tvekande Sverige backar EU-lån till permitterade

EU-länderna kom på fredagen överens om att ge medlemsstater möjlighet att låna totalt drygt 1 000 miljarder kronor till sina nationella permitteringsprogram för att rädda jobb under coronakrisen. Upp till en fjärdedel av de sysselsatta i EU kan komma att beröras i den mest omfattande jobbkrisen i modern tid.

För att minska risken för arbetslöshet och att företag ska gå omkull under coronakrisen har EU-ländernas ambassadörer godkänt ett tillfällig låneinstrument, kallat SURE, där medlemsländer kan finansiera sin nationella system för permitteringslöner till anställda som går ner i arbetstid i stället för att förlora jobbet. 

“Många företag måste förlita sig på offentligt stöd för att bevara sysselsättningen. SURE kommer att bli ett viktigt skyddsnät för att skydda jobben och arbetstagarna eftersom medlemsländerna kan få de medel som krävs för att finansiera åtgärder för att bekämpa arbetslöshet och inkomstbortfall samt vissa hälsorelaterade åtgärder, sade Zdravko Marić, ekofinrådets ordförande Kroatiens vice premiärminister och finansminister i ett uttalande på fredagen.

Sverige tidigare skeptiskt

När frågan behandlades i riksdagens EU-nämnd i april var finansminister Magdalena Andersson (S) skeptisk till vad hon såg som betydande risker med förslaget. Men eftersom förslaget hade brett stöd och med tanke på den extraordinära situationen borde Sverige ge med sig, enligt Andersson.

“Från regeringens sida ser vi betydande risker med förslaget. Länder har ett eget ansvar att upprätthålla tillräckligt starka statsfinanser. Vi ser också en risk för att detta på sikt kan leda till att ett mer permanent stödinstrument med liknande karaktär etableras. Samtidigt är det sannolikt många medlemsländer som kommer att ställa sig bakom förslaget, vilket kan göra att man uppnår tillräcklig majoritet. Eller, jag ska vara ärlig: Man kommer med minst 99,7 procents sannolikhet att uppnå tillräcklig majoritet för förslaget.” “Givet detta och den rådande extraordinära situationen menar jag att regeringen behöver vara beredd att godta ett sådant instrument”, sade Magdalena Andersson i april och fick stöd av alla partier utom Vänsterpartiet som ville att Sverige skulle rösta ner förslaget. Idag lämnade även Sverigedemokraterna en avvikande mening i EU-nämnden när frågan slutligt avgjorde. 

Inte aktuellt för Sverige  

Sverige kommer inledningsvis enligt finansministern inte att ta några SURE-lån.
“I dagsläget ser vi framför oss att Sverige fortfarande lånar billigare på den öppna marknaden än via en sådan här facilitet. Men det kan ju ändras i takt med att vi kommer med stora krispaket.”, sade Magdalena Andersson till EU-nämnden.

Enligt beräkningar från Europafackets forskningsinstitut ETUI hade i slutet av april mer än 42 miljoner löntagare, motsvarande vart fjärde jobb i EU, ansökt om nationellt permitteringsstöd.  Här ingår de som faktiskt är permitterade och de som i förebyggande syfte ansöker om stödet. I Frankrike och Italien rör det sig om nästa hälften av alla anställda medan det i Sverige och Danmark ligger på runt tio procent.