Hoppa till artikelns andra spalt.

Rapport: Ungern inte längre en demokrati, Polen på samma väg

Ytterligare en vetenskaplig rapport slår fast att Ungern inte längre bör klassas som ett demokratiskt land. Polen går i samma riktning.

I sitt årliga index mäter den amerikanska organisationen Freedom House de forna sovjet- och satellitstaternas demokratiska omvandling efter kommunistblockets fall. I sin senaste rapport slår man fast att allt fler ledare i regionen nu ”till och med slutat låtsas om som att de spelar efter de demokratiska reglerna”. Ungern under premiärminister Viktor Orbán pekas ut som ett särskilt tydligt tecken på detta.

”Ungerns [demokratiska] fall har varit det mest branta någonsin i [indexet]”, skriver rapportförfattarna.

Sedan 2010, då Viktor Orbáns nationalkonservativa Fidesz kom till makten, har landet år för år rasat i indexet – som bland annat granskar nationella och lokala institutioner, domstolars och mediers oberoende och valprocessen – och klassas numera som en ”transitions- eller hybridregim”. I den kategorin befinner sig även länder som exempelvis Ukraina och Albanien.

Polen på samma väg

Rapportförfattarna menar att utvecklingen i Polen, där det nationalkonservativa regeringspartier Lag och rättvisa kom till makten 2015, är på samma väg som Ungern.

”Polen utmärker sig fortsatt för den systematiska, målinriktade och aggressiva karaktären på regeringens attacker på rättsväsendets oberoende”, heter det.

Annons

Regeringen pekas ut för att ha brutit mot Polens författning, lagt fram lagar som begränsar domstolars oberoende, riggat utnämningen av domare, skapat mekanismer för att öppna slutgiltiga domar och straffa enskilda domare som kritiserat regeringen.

”Om Polen fortsätter på den inslagna vägen kommer landet att ansluta sig till de hybridregimer och auktoritära stater som rutinmässigt utmäter politiserad rättvisa.”

Av EU-medlemmarna i sammanställningen av transitionsländer räknas Estland, som har flest demokratipoäng, Slovenien, Lettland, Tjeckien, Litauen, Slovakien som ”konsoliderade demokratier” – den högsta kategorin på skalan. Rumänien, Bulgarien och Kroatien klassas som ”halvkonsoliderade demokratier” något som även Polen numera definieras som.

Inte första gången för Ungern

Freedom House rankar även graden av frihet i världens länder. I sin rapport för ett år sedan slog man fast att Ungern som första och hittills enda EU-länd inte längre kunde klassas som helt fritt. En liknande sammanställning som gjorts av V-Dem-institutet vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet kom tidigare i år fram till att Ungern inte längre kan räknas som ett demokratiskt land.