På bild till vänster syns Jytte Guteland (S) under en votering som ägde rum innan coronakrisen. Under fredagens omröstning lade Socialdemokraterna ner sina röster.

På bild till vänster syns Jytte Guteland (S) under en votering som ägde rum innan coronakrisen. Under fredagens omröstning lade Socialdemokraterna ner sina röster.

Svensk majoritet emot EU-parlamentets budgetförslag

Europaparlamentet har med stor majoritet enats om hur den kommande budgeten bör formas och finansieras – men de flesta av de svenska politikerna var emot.

I fredags röstade EU-parlamentet igenom ett förslag där de insisterar på att EU:s långtidsbudget ska utökas och att de rabatter på medlemsavgiften som åtnjuts av fyra rikare EU-länder, däribland Sverige, avskaffas. 

Europaparlamentet kräver också fler intäktskällor för att kompensera för ländernas minskade bruttonationalinkomst i coronakrisen. Förslaget listar beskattning av digitala tjänster och ett bidrag för plast som två möjliga exempel

– Självklart måste medlemsländerna ställa upp för varandra i dessa tuffa tider men det bör ske genom lån som betalas tillbaka – inte genom bidrag eller gemensamma obligationer. Vi anser att EU-beskattning tydligt ska avgränsas till sådant som ger mervärde, säger Karin Karlsbro från Liberalerna, ett av sex svenska partier som röstade emot förslaget. 

Vad gäller den nya återhämtningsfonden vill EU-parlamentet att den finansieras utanför budgeten som ett komplement. Orsaken är att fonden inte får riskera att ta resurser från andra mål, såsom omställningen till klimatneutralitet. 

Miljöpartiet var det enda svenska parti som stöttade Europaparlamentets position. 

– Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av krisen, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för, säger Jakop Dalunde (MP).

Den omtvistade frågan om gemensamma obligationer, som Sverige inte har velat acceptera, har nu fått stöd i Europaparlamentet. Förslaget vill att obligationer garanteras i budgeten, vilket betyder att medlemsländerna skulle gå i borgen för varandras lån. 

Socialdemokratiska ledamöter lade under fredagen ner sina röster, med ett undantag, Erik Bergkvist röstade för. 

– Vi står bakom den svenska regeringens linje i förhandlingarna om EU-budgeten – det ska vara en stram budget och de svenska rabatterna ska finnas kvar, säger Heléne Fritzon (S).