Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar missnöjda med bristande coronasolidaritet i EU

Sverige är bland de minst nöjda med EU-ländernas solidaritet gentemot varandra i coronakrisen. Samtidigt säger sig svenskarna vara bland de mest skonade ekonomiskt.

Bara 32 procent av svenskarna uppger att de är nöjda med EU-ländernas visade solidaritet mot varandra i coronakrisen, i Europaparlamentets undersökning. Mest kritisk är man i Italien och Spanien, och som mest positiv är irländarna och danskarna. 

Annons

Men medan de flesta av EU:s medborgare, 58 procent, uppger att de har personliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin, menar över hälften av svenskarna, 53 procent, att de inte har sådana problem som inkomstbortfall, arbetslöshet eller svårigheter med att betala hyran. 

Omkring två tredjedelar av EU:s befolkning tycker att unionen bör få utökade befogenheter att hantera kriser. Men även här är Sverige bland de mest negativa. Knappt hälften av de tillfrågade svenskarna håller med om att EU borde få större befogenheter, bara i Tjeckien håller färre med.