Den tyska författningsdomstolen med säte i Karlsruhe har till uppgift att granska att landets grundlag efterlevs. Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tysk domstol: ECB:s krishjälp kan vara olaglig – kräver besked

Den tyska författningsdomstolen ger Europeiska centralbanken tre månader på sig att rättfärdiga sina stödköp av krisande euroländers statsobligationer.

I dag tisdag slog den tyska författningsdomstolen fast att Europeiska centrabanken ECB:s stödköp av euroländers statsobligationer delvis strider mot den tyska konstitutionen eftersom varken landets regering eller parlament godkänt dem.

Målsägandena, bland annat den tidigare ledaren för högerpopulistiska Alternativ för Tyskland, Bernd Lucke, menar att ECB:s stödköp bryter mot EU-fördraget som säger att euroländer inte får subventionera andra euroländers statsskulder.

Domstolen säger att den tyska centralbanken kan sluta att delta i stödköpen – som uppgår till över två biljoner euro – om ECB inom tre månader inte kan visa att köpen skett i en proportionerlig omfattning.

”Utan den dokumentationen, att och hur denna avvägning [om omfattningens proportionalitet] ägde rum, låter sig det rättsliga innehållet i ECB:s mandat inte effektivt och juridiskt kontrolleras”, heter det i ett uttalande från författningsdomstolen.

Tisdagens dom rör inte ECB:s nyligen sjösatta stödköpsprogram för att bistå euroländerna under coronkrisen.

De flesta bedömare hade förväntat sig att den tyska domstolen inte skulle sätta några juridiska käppar i hjulet för ECB:s stödköp.