Annons

Niklas Christerson, IOGT-NTO i Uppsala.

Niklas Christerson, IOGT-NTO i Uppsala.

Bild: Markus Boberg

Debatt: Rädda EU:s cancerplan från alkohollobbyn

För att EU:s cancerplan ska vara värd namnet måste den fredas från alkoholindustrins lobbyister. Därför krävs det att Sveriges Europaparlamentariker och svenska regeringen agerar för att säkra konkreta och tydliga åtgärder mot alkoholrelaterad cancer i EU:s cancerplan. Det skriver Niklas Christerson, initiativtagare till namninsamlingen ”Rädda EU:s cancerplan från alkoholindustrins lobbyister” och engagerad i IOGT-NTO i Uppsala.

Cancer är en av de vanligaste dödliga sjukdomarna i Europa och alkohol är en viktig riskfaktor för flera vanliga cancerformer. Bara i Sverige uppskattas 3 800 personer drabbas av alkoholrelaterad cancer och 600 personer dö i alkoholrelaterad cancer varje år. EU har samtidigt en stor inverkan på hur dess medlemsländer kan tackla flera av de avgörande riskfaktorerna för cancer. Till exempel sätter EU ramarna för alkoholbeskattningen och digital marknadsföring samt har en rad gemensamma regler på tobaks- och jordbruksområdet.

En kraftfull europeisk cancerförebyggande politik ger dubbla vinster. Genom att förbygga cancer förhindras det lidande och den sorg som följer denna förhatliga sjukdom. Samtidigt minskas trycket på sjukvården och den hårt arbetande sjukvårdspersonalen. Det gynnar alla.

Det är dock med stor oro man kan notera hur både alkohol- och tobaksintressen mobiliserar mot cancerplanen.

I remissvar till EU-kommissionen går aktörer inom alkoholsektorn så långt som att insinuera att alkoholkonsumtion kan bidra till minskad cancerrisk. Detta trots att Världshälsoorganisationen WHO redan 1988 konstaterade att alkohol är cancerogent och forskningen är tydlig med att det inte finns någon ”säker” alkoholkonsumtion när det kommer till cancerrisk.

Det kan också noteras hur EU:s hälsokommissionär i tal och artiklar flera gånger utelämnat alkohol när hon pratat om att förebygga cancer, men nämnt allt från tobak till kost och träning. Detta trots att Kommissionen själva i interna dokument och i sin egen kodex mot cancer är tydliga med alkoholens cancerogena egenskaper. Det formella och informella trycket från alkoholindustrins lobbyister verkar helt enkelt få Kommissionens högsta folkhälsoansvariga att uppleva att hon inte kan tala helt öppet om kopplingen mellan alkohol och cancer. Det är ett problem. Sverige som land, genom Socialministern och inte minst våra representanter i Europaparlamentet har här en viktig roll att spela.

EU:s cancerplan är en unik möjlighet att förbättra Sveriges förutsättningar att förebygga cancer genom en folkhälsoinriktad alkoholpolitik. Inte minst genom att planen kan sätta tryck på EU att förändra gränshandels- och skatteregler för alkohol.

Våra politiker kan också känna stöd i detta hemifrån. På bara några dagar lyckades jag tillsammans med andra IOGT-NTO-medlemmar samla in över 200 underskrifter till stöd för kraftfulla åtgärder för att förebygga alkoholrelaterad cancer i EU:s cancerplan.

För att cancerplanen ska vara värd namnet måste den dock fredas från alkoholindustrins lobbyister. Därför krävs det att Sveriges Europaparlamentariker och svenska regeringen agerar för att säkra konkreta och tydliga åtgärder mot alkoholrelaterad cancer i EU:s cancerplan.

Niklas Christerson, initiativtagare till namninsamlingen ”Rädda EU:s cancerplan från alkoholindustrins lobbyister” och engagerad i IOGT-NTO i Uppsala.