Annons

Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde. Arkivbild

Bild: Angela Morant/ECB

Hoppa till artikelns andra spalt.

ECB stärker coronastödet med 600 miljarder

Europeiska centralbanken utökar sitt stödköp av euroländers statsobligationer till över 1,3 biljoner euro. Samtidigt kommenterade ECB-chefen en kontroversiell dom från tyska författningsdomstolen.

Beslutet om mer stödköp togs av ECB-rådet på torsdagen. Det innebär att Europeiska centralbankens tidigare löfte om att köpa stats- och företagsobligationer i euroländerna för 750 miljarder euro nu utökas med 600 miljarder euro. Sammanlagt blir det 1,35 biljoner euro, motsvarande 14 biljoner kronor eller närmare 14 svenska statsbudgetar.

Man förlänger även stödköpet till åtmintone juni nästa år och lovar fortsätta så länge centralbanken bedömer att coronakrisen fortgår.

ECB räknar med att euroländernas samlade bruttonationalprodukt, BNP, kommer minska med 8,7 procent i år. Under 2021 beräknas BNP åter växa med 5,2 procent.

Efter tysk dom: Vi lyder under EU-domstolen

För en månad sedan slog den tyska författningsdomstolen i en kontroversiell dom fast att ECB:s tidigare stödköp av euroländers statsobligationer delvis strider mot den tyska konstitution. ECB-chefen Christine Lagarde kommenterade på torsdagen domen med att den inte är riktad mot ECB, utan mot den tyska regeringen och parlamentet.

– ECB lyder under EU-domstolens jurisdiktion. [Stödköpen] har bedömts av EU-domstolen vara i linje med [ECB:s] mandat. Vi är säkra på att en bra lösning kommer att hittas, sade Lagarde som beskrev en bra lösning som en som inte äventyrar ECB:s oberoende, EU-rättens företräde framför nationell rätt eller EU-domstolens dom.