Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen upphäver ungersk lag som diskriminerade

EU-domstolen fällde på torsdagen Ungern för att på flera punkter brutit mot EU:s fördrag när de på olika sätt försök försvåra för det ungerska föreningslivet att få pengar från utlandet. Domen är ett bakslag för Orbánregeringen som försökt få domstolen att ogilla EU-kommissionens talan.

EU-domstolen fällde på torsdagen Ungern för att de 2017 infört restriktioner för utländska donationer till oberoende civilrätts- och människorättsorganisationer som är verksamma i landet och tvinga dem under hot om straff att registrera sig och anmäla ekonomiskt stöd från utlandet.  De berörda organisationerna ska dessutom enligt den ungerska lagen på sin hemsida ange att de erhåller utländskt stöd samt offentliggöra namnen på de som skänkt pengarna.

I EU-domen slås fast att den ungerska lagen bryter mot EU-regeln om fri rörlighet för kapital. Domstolen menar vidare att den ungerska lagen kan skapa ett klimat av misstro till dessa föreningar och stiftelser och avskräcka personer från att lämna stöd genom att märka all utländsk finansiering av civila samhällsorganisationer som suspekt.

Vidare säger EU-domstolen att den ungerska lagen också bryter mot delar av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna såsom rätten till föreningsfrihet där medborgare garanteras möjligheten att agera kollektivt. Även rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och rätten till skydd av personuppgifter har kränkts av den ungerska lagen menar EU-domstolen.

Eftersom EU-domstolen funnit att Ungern gjort sig skyldig till fördragsbrott blir de skyldigt att omedelbart följa domen. 

– Det gläder mig att EU-domstolen ogillar Ungerns metoder. Ett starkt civilsamhälle skrämmer landets premiärminister Victor Orbán, sade Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) i ett uttalande efter domen.