Annons

EU:s krispaket – miljonregn över Sverige

Sverige har fått möjligheten att använda cirka 1,3 miljarder kronor i EU-stöd . Pengarna ska ersätta utgifter för bland annat till utbildning för permitterade och till små och medelstora företag. 

I mitten av mars belutade EU att erbjuda 37 miljarder euro motsvarande 390 miljarder svenska kronor ur sina reserver för att hjälpa medlemsländerna under coronakrisen.  Pengarna ska ersätta faktiska utlägg som länderna fått på grund av coronakrisen.   

För svensk del har 1,3 miljarder kronor frigjorts, varav 800 miljoner via EU:s budget för regional utveckling. Tillväxtverket, som förvaltar pengarna från fonden, har öppnat för projektansökningar som ska stärka svenska industrin.

– Det vi fångat upp hittills är behov av att finansiera regionala företagsjourer som erbjuder rådgivning, coachning och vägledning. Flera regioner lyfter fram behov av att finansiera rörelsekapital i företag och att stärka de regionala Almi-bolagen, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig för Tillväxtverket. 

Regeringen har även avsatt pengar till kompetensutveckling för permitterad och varslad personal, genom ytterligare 300 miljoner kronor som tillgängliggjorts via socialfonden.

– Ett stort antal arbetstagare i en rad olika branscher berörs genom varsel och permitteringar och åtgärder måste vidtas snabbt. Den Europeiska socialfonden har bidragit vid ett tidigare tillfälle, jag tänker närmast på finanskrisen 2008, och gjorde då skillnad, säger Lars Lööw, generaldirektör för ESF-rådet i ett uttalande


EU-stödet till Sverige i coronakrisen

EU:s coronapengar

Belopp

Regional utvecklingsfond

Annons

800 miljoner kronor

Socialfonden

300 miljoner kronor 

Andra EU-pengar

243 miljoner kronor*

TOTALT

1,3 miljarder kronor

*Uppgiften om andra EU-pengar har skickats till Europaportalen på mail från regeringskansliet och kan därför inte länkas.