Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Företag och fack kräver svensk EU-solidaritet

Tunga företrädare för fack och företag är oroliga för att svenska politiker kommer att stå i vägen för den ekonomiska återhämtning som de anser är helt nödvändigt för europeisk sammanhållning och på sikt för Sveriges exportindustri. På fredag inleds förhandlingarna mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer.

När kommissionen i maj föreslog en extra satsning mot coronakrisen, kallad nästa generations EU, för att driva fram en mer hållbar ekonomisk utveckling i de mer fattigare och skuldsatta EU-länderna reste Sverige fler invändningar. Bland annat vill Sverige att det nya stödet i huvudsak ska ges som lån och inte som bidrag. På fredag börjar förhandlingarna om utformningen av förslaget mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer. Dagen innan ska riksdagens EU-nämnd spika statsministerns förhandlingsmandat.

I en debattartikeln i Dagens Nyheter på tisdagen varnar nio företags- och fackföreningsledare att den svenska återhämtningen ur coronakrisen riskeras om det inte blir  en positiv utvecklingen i resten av Europa. Därför måste Sverige måste bli en mer konstruktiv och positiv kraft i EU-samarbetet, menar de.  

Debattörerna pekar på att den extra satsningen som föreslås ligger i linje med satsningar som vi själva önskar se såväl i Sverige som i hela EU: en ökad betoning på innovation, digitalisering, inte minst 5G, och infrastruktur, men framför allt på en hållbar tillväxt. Detta skapar i sin tur möjlig­heter för svenska exportföretag att bidra med lösningar inom områden där de i dag ligger långt framme, heter det i debattartikeln.