Industriproduktionen faller än mer – även Sverige drabbat

För andra månaden i rad faller den europeiska industriproduktionen med historiska mått. Denna gång är Sverige inte skonat. 

Mitt under den kanske mest intensiva coronamånaden april sjönk industriproduktionen i EU med 17 procent jämfört med månaden innan. I Sverige var produktionsfallet -15 procent vilket var betydligt sämre än Finlands tapp på två procent, den minsta sänkningen i EU, men bättre än det tyska fallet på -21 procent. Värst drabbat var Ungern där produktionen föll med nästan en tredjedel under april jämfört med mars månad. 

På årsbasis var minskningen av industriproduktionen i EU -27 procent i april och i Sverige -14 procent.

Raset i april är det största en enskild månad som Eurostat uppmätt sedan statistiken började sammanställas 1991. Det näst största tappet i EU inträffade i förra månaden då marsproduktionen föll med 10 procent. På tredje plats kommer januari 2009 då industriproduktionen föll med 3,8 procent.