Annons

EU:s sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit, en socialdemokratisk luxemburgare. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen: Minimilön behövs i EU

Coronakrisen ger kommissionen ytterligare skäl att gå vidare med planen på en europeisk minimilön för att enligt dem minska ökande löneklyftor och fattigdom.

En av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens löften inför mandatperioden var att inrätta en europeisk minimilön i medlemsländerna. En sådan idé har stött på motstånd bland i princip alla svenska fack, arbetsgivare och politiker.

För att sondera åsikterna om huruvida en minimilön på EU-nivå vore önskvärd bland europeiska paraplyorganisationer för arbetsmarknadens parter i EU-länderna sjösatte kommissionen i början av året ett så kallat samråd i två faser.

Den första fasen är nu klar och kommissionen har samlat in inspel och åsikter från sammanlagt 23 fack- eller arbetsgivarorganisationer. Kommissionen drar från detta slutsatsen att behovet av en europeisk minimilön är tydligt och att coronakrisen stärker denna övertygelse. 

Enligt sysselsättningskommissionär Nicolas Schmit klassas en av sex arbetstagare i EU som låginkomsttagare, en majoritet av dem kvinnor.

– Det var de här människorna som höll igång samhället och ekonomin när allt annat stannade upp, men paradoxalt nog är det de som kommer att drabbas hårdast av krisen. Arbetet mot ett initiativ för minimilöner i EU är en mycket viktig del i vår återhämtningsstrategi. Alla förtjänar en anständig levnadsstandard, sade Schmit i ett uttalande.

Kommissionen understryker att syftet inte är att fastställa en enhetlig europeisk minimilön och inte heller att harmonisera systemen för minimilöner bestäms. Minimilöner ska sättas med ”full respekt för nationella befogenheter och arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet”.

Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani anser dock att kommissionens löften om att inte inkräkta på den nordiska arbetsmarknadsmodellen inte räcker.

– Vi har en unik situation i de nordiska länderna där vi har en historia, tradition och kultur som är viktig att värna, för den funkar. Det är bra att EU-kommissionen hörsammar kollektivavtalen som ett viktigt sätt att sätta löner, men garantierna är inte tillräckliga. Vi kommer behöva vara on top hela tiden för att för att se till att svensk lönebildning inte bestäms i Bryssel, sade Abir Al-Sahlani i ett uttalande.

Den moderata EU-parlamentarikern Jessica Polfjärd instämmer.

”Att EU-kommissionen fortsätter sitt arbete för att införa en minimilön på EU-nivå är djupt beklagligt. Viktigt att Sverige på alla nivåer fortsätter motarbeta detta”, skriver Jessica Polfjärd.

Nu inleds fas två i samrådet. Arbetsmarknadens parter har på sig till den 4 september att svara på hur ett förslag på en europeisk minimilön bör se ut. En talesperson för EU-kommissionen sade på onsdagen att man är öppen både för skarp lagstiftning genom ett direktiv och för mer vägledande rekommendationer på området.