Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

OECD: Sverige klarar coronakrisen ekonomiskt väl – sämre återhämtning

Sverige är ett av de länder där BNP-fallet i år beräknas bli minst av samarbetsorganisationen OECD. Men den svenska ekonomin spås å andra sidan var en av dem som återhämtar sig sämst nästa år. OECD rekommenderar därför ytterligare svenska åtgärder.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD publicerade på onsdagen sin senaste ekonomiska prognos. Av den framgår att alla dess medlemsländer kommer att se ett omfattande BNP-fall i år till följd av coronakrisen.

OECD har två scenarier i sin prognos. Ett där virusspridningen forsätter att minska och förblir under kontroll och ett där viruset senare under året börjar sprida sig igen.

I båda scenarier klarar sig Sverige relativt lindrigt jämfört med övriga europeiska OECD-länder med ett beräknat BNP-fall på 6,7 respektive 7,8 procent.

”[Den svenska] regeringen har infört en rad åtgärder för att stötta upp ekonomin. Dessa åtgärder begränsar skadan som krisen har på jobb och företag och skyddar de mest utsatta och vårdar ekonomiskt och mänskligt kapital för att skynda på återhämtningen där krisen är över”, skriver OECD som beräknar att värdet på de svenska åtgärder kan uppgå till 16 procent av BNP.

Värst ser i år det ut för Spanien, Frankrike och Italien.

Ljusning nästa år

Spanien, Frankrike och Italien beräknas å andra sidan göra den största återhämtningen under 2021. Sveriges återhämtning spås dock bli betydligt mer dämpat.

I det första scenariot med viruset under kontroll beräknas Sverige BNP växa med 1,7 procent under nästa år – lägst av alla OECD-länder som även är med i EU inklusive Rumänien och Bulgarien. I det värre scenariot – då viruset återkommer – beräknas den svenska tillväxten till 0,4 procent vilket den fjärde lägsta nivån, enligt OECD som rekommenderar ytterligare svenska åtgärder för att återhämta ekonomin.