Annons

Eurofound nätundersökning visar att Sverige klarat sig relativt bra under coronakrisen. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Undersökning: Sverige klarar coronakrisen bättre än andra EU-länder

Svenskarna säger sig klara coronakrisen bättre ekonomiskt än i de flesta andra EU-länder.

EU:s arbetsvillkorsbyrå Eurofound lät i april tillfråga över 85 000 personer i medlemsländerna via ett nätbaserat frågeformulär om hur de påverkats av coronapandemin. Av de tillfrågade svenskarna svarade drygt en av fem att deras ekonomiska situation försämrats under de senaste tre månaderna. Bara i två EU-länder, Danmark och Luxemburg, är den andelen lägre. I genomsnitt i EU ser närmare två av fem en försämring i sin privatekonomi. Störst försämring av sin privatekonomi anser sig bulgarer och polacker ha.

 

 

Annons

Svenskarna hör även till dem som vid frågetillfället i april i störst grad ansåg att de klarade sig relativt väl ekonomiskt.