Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurostat: Störst arbetslöshetsökning i Sverige

I inget annat EU-land ökade arbetslösheten under juni mer än i Sverige som nu har den sjätte högsta andelen utan jobb i unionen. Mot unga har coronakrisen slagit hårdare.

I juni låg den genomsnittliga arbetslösheten i EU på 7,1 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter, motsvarande 281 000 personer, jämfört med månaden innan, visar preliminära uppgifter från Eurostat.

Motsvarande ökning i Sverige var 1,3 procentenheter vilket var den enskilt största förändringen för de EU-länder som det finns uppgifter för. Ökningen innebär att arbetslösheten i Sverige enligt Eurostat var 9,3 procent – den sjätte högsta i unionen och långt från regeringens tidigare mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020.

 

Ungdomar värre drabbade

Coronakrisen har slagit hårdare mot unga där arbetslösheten i juni på EU-nivå steg med 0,6 procentenheter till 16,8 procent. I Sverige var ökningen i ungdomsarbetslöshet 3,8 procentenheter – den näst högsta. Sverige har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU efter Spanien och Grekland men högre än i Italien.