Eurostat: Mer än 160 000 extra dödsfall i Europa

Över 160 000 personer fler än vanligt dog under coronapandemins värsta veckor i Europa. 

Med anledning av coronakrisen har EU:s statistikbyrå Eurostat börjat samla in och publicera uppgifter om totala antalet dödsfall i 24 europeiska länder fördelat veckovis och per åldersgrupp. Den visar att över 160 000 personer fler personer än normalt har dött under mars-maj i år.

Statistiken gör ingen skillnad på dödsfall där covid-19 bekräftats eller andra typer av dödsorsaker.

En tydlig ökning av antalet döda under 2020 jämfört med motsvarande perioder 2017-2019 sker mellan vecka 11 och 18. Värst drabbat är Spanien under vecka 14 då antalet dödsfallet är 2,5 gånger så många som normalt. 

I Sverige nås en topp vecka 15 då 50 procent fler person än vanligt dör. I vissa länder som Danmark och Ungern överstiger aldrig överdödligheten 10 procent.

Stora skillnader mellan regioner

Överdödligheten var störst under vecka 14 i månadsskiftet mars-april. Skillanderna mellan de olika regionerna i länderna är påtaglig. I den värst drabbade – runt spanska huvudstaden Madrid – dog fler än fem gånger så många som vanligt. I vissa regioner i länder som Norge, Finland och Polen dog färre än under motsvarande perioder tidigare år.