Hoppa till artikelns andra spalt.

Undersökning: Förtroende för svenska domstolsväsendets oberoende ökar

Svenskarna anser i allt högre grad att landets domstolar och domare är oberoende från yttre påverkan. Samtidigt minskar tilliten till domstolsväsendet i Polen.

EU-kommissionens årliga opinionsundersökning visar att danskar och österrikare har störst förtroende för att deras domstolar och domare är oberoende. Sverige, där 81 procent klassar oberoendet som bra eller mycket bra, hamnar på plats fyra efter Finland. Siffran för Sverige är det högsta uppmätta sedan undersökningen först gjordes 2016.

Lägst tillit till att domstolsväsendets är oberoende har kroaterna.

Oberoendet hos domstolsväsendet kan undergrävas av exempelvis politiska och ekonomiska påtryckningar. Domares status och position är den enskilt viktigaste faktorn bland de tillfrågade för att garantera oberoende domar.

Marginell förändring över tid i EU

Annons

Undersökningen har genomförts årligen sedan 2016. På EU-nivå har inställningen under den tiden inte ändrats nämnvärt. Men sett till enskilda länder har det skett vissa förändringar i synen på domstolars och domares oberoende. I länder som Sverige, Österrike och Spanien har förtroendet ökat något under perioden. 

Å andra sidan har de tillfrågades förtroende för domstolsväsendets oberoende i länder som Polen och Rumänien stadigt försämrats. För fyra år sedan ansåg en fler polackerna att domstolar och domare var oberoende än tvärtom. Men år för år har det förändrats och i den senaste undersökningen ser över hälften att oberoendet är dåligt.

EU-kommissionen och andra internationella organisationer har sedan 2015 kritiserat den polska regeringen för att underminera domstolarnas oberoende genom ökad politisk kontroll.