En eventuell minskning på 500 miljoner i jordbruksstöd motsvarar nästan tio procent av svenska bönders nettoinkomst per år. Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Lantbrukare oroas för uteblivet EU-stöd

Svenska lantbrukare riskerar att gå miste om en halv miljard kronor i minskat EU-stöd om inte staten går in med pengar.

Sveriges regering tillsammans med några andra medlemsländer har legat på för att minska EU:s flerårsbudget för 2021-2027. En uttalad svensk linje var inför budgetförhandlingarna var att den "gemensamma jordbrukspolitiken bör minskas väsentligt". En av konsekvenserna blev att jordbruksstödet som går till Sverige kommer vara en halv miljard kronor mindre än i dag. 

Lantbrukarnas Riksförbund är nu oroade för att staten inte kommer att kompensera för de förlorade EU-stöden genom höjd så kallad medfinansiering.

– Vi har en väldigt stark känsla av att regeringen inte har för avsikt att öka den svenska medfinansieringen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, till TT/GP.

Han säger att regeringen tidigare påtalat att man ska se över möjligheten till ökad medfinansiering om EU-stöden minskar, men att det inte ser ut att bli fallet nu.

En minskning på 500 miljoner i jordbruksstöd motsvarar knappt tio procent av svenska bönders nettoinkomst per år, enligt TT.

Regeringen vill inte kommentera frågan ”under pågående budgetförhandlingar”.