Lagstadgade minimilöner på EU-nivå hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen och bryter mot EU:s fördrag och inskränker på medlemsländernas självbestämmande. Det skriver Martin Linder, Susanna Gideonsson, och Mattias Dahl i Arbetsmarknadens EU-råd.

Bild: Unionen, Joacim Schwartz och Sören Andersson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Nationell samling mot EU-direktiv om minimilöner

Om kommissionen väljer att reglera löner genom EU-lag kommer Arbetsmarknadens EU-råd att mana regering och opposition till en nationell samling mot detta direktiv. I kampen om den svenska kollektivavtalsmodellen finns det inte utrymme för någon kompromiss, skriver Martin Linder, ordförande PTK, Susanna Gideonsson, ordförande LO och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv. De tre organisationerna bildar tillsammans Arbetsmarknadens EU-råd.

I morgon onsdag ger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt första State of the Union-tal. Det är ett tillfälle att signalera enighet och handlingskraft. Stora delar av Europa har fortfarande inte återhämtat sig från finans- och eurokriserna. Coronakrisen håller världens länder i ett järngrepp.

Vi har stora förhoppningar på kommissionens agenda för det kommande året. Men också en betydande oro.

Djupt bekymrade

Som företrädare för fackliga och arbetsgivarorganisationer i privat sektor i Sverige är vi djupt bekymrade över Kommissionens planer på att lägga fram ett förslag om europeiska minimilöner. Vi vänder oss emot den metod som EU-kommissionen har sagt sig vilja använda, nämligen direktiv, ett instrument som är juridiskt bindande för EU:s medlemsstater. 

Vår ståndpunkt delas av arbetsgivare, fackförbund och regeringar i hela Skandinavien.

Våra arbetsmarknadsmodeller bygger på att parterna, fack och arbetsgivare, sluter kollektivavtal om frågor som löner, arbetstid och andra villkor. Det innebär att staten inte lägger sig i lönebildningen. Statlig inblandning skulle leda till en mindre flexibel och mindre branschanpassad lönesättning.

Våra sociala trygghetssystem är därtill sammanflätade med partsmodellen. Den sociala modellen är en del av vårt DNA och en integrerad del av den svenska modellen.

Strider mot EU-rätt

Ett förslag om bindande lönelagstiftning strider mot EU-fördraget (artikel 153.5) som slår fast att EU:s lagstiftningskompetens inte omfattar ”löneförhållanden, föreningsrätt, strejkrätt eller lockout”. Det skulle även strida mot EU:s närhetsprincip, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå.

Om kommissionen reglerar löner genom lagstiftning riskeras de politiska premisser på vilka Sverige gick med i EU att urholkas. Det riskerar att underblåsa de EU-kritiska röster som tilltagit i styrka under senare år. 

Ett direktiv om europeiska minimilöner vore en fördragsstridig utvidgning av EU:s kompetens och en oacceptabel inskränkning av medlemsländernas självbestämmande.

Skapa en nationell samling

Därför kommer vi parter i Arbetsmarknadens EU-råd bjuda in företrädare för regeringen och oppositionen, för att skapa en nationell samling mot ett minimilönedirektiv. I kampen om den svenska kollektivavtalsmodellen finns det inte utrymme för någon kompromiss. 

Vi förutsätter att regeringen på ett tydligt sätt kommer att driva parternas uppfattning. Vårt budskap är att parternas autonomi och avtalsfrihet är en så principiellt viktig fråga för vårt land att vi kommer försvara den med alla till buds stående politiska och rättsliga medel.

Det svenska EU-medlemskapet är viktigt för såväl företag som arbetstagare och måste behandlas med stor försiktighet. Kommissionen bör noga begrunda riskerna med att lägga fram förslag som saknar EU-rättslig grund. 

 

Martin Linder, ordförande PTK

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv