Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk minskning av sysselsättning i EU

Över sex miljoner förlorade jobb och minst elva procent färre arbetade timmar i EU är resultatet hittills av coronakrisen. Även om Sverige också är drabbat har landet klarat sig relativt lindrigt jämfört med andra EU-länder inte minst Spanien och Irland.

Sysselsättningsgraden minskade under andra kvartalet i år med 2,7 procent i EU-länderna jämfört med föregående kvartal, visar reviderade siffror från Eurostat på tisdagen. Det är det största tappet sedan mätningarna inleddes 1995.

Störst har minskningen varit i Spanien och Irland. Sverige har hittills klarat sig relativt lidrigt och ligger under EU-snittet med ett sysselsättningstapp på 1,4 procent.

Jämfört med sista kvartalet förra året har runt 6,1 miljoner personer under våren och försommaren förlorat jobbet i EU-länderna. Därmed är de tre senaste årens ökning av sysselsättningen i EU utraderad.

Större fall i arbetade timmar

Eurostat skriver att tappet i antalet anställda har varit ”relativt måttligt” tack vare statligt stöd för korttidsjobb och liknande åtgärder som gjort att folk kunnat behålla sina jobb. Påverkan på antalet arbetade timmar är däremot mer uttalad med en minskning på 10,7 procent under andra kvartalet jämfört med föregående. Även med detta mått ligger minskningen i Sverige under EU-snittet med 7,2 procent färre arbetade timmar.