EU:s inrikes- och migrationskommissionär Ylva Johansson vid fredagens presentation.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Krångliga coronaregler i EU ska förenklas

27 olika regelverk för resor till och från EU-länderna är alltför krångligt, anser kommissionen som vill samordna reglerna kring coronarestriktioner. Med hjälp av gemensamma färgkoder och kriterier ska det bli enklare att förstå vad som gäller i enskilda EU-länder.

I dag har de 27 EU-länderna vitt skilda regler för hur man får resa ut och in under coronakrisen. Allt från restriktiva länder som Finland och Ungern – där knappt några får resa in – till Sverige dit alla EU-medborgare får resa utan restriktioner.

I ett förslag på fredagen vill EU-kommissionen samordna dessa regelverk för att göra det lättare att resa och minska risken för att tvingas sitta i karantän vid hemkomst.

– Med dessa åtgärder som vi nu föreslår vill vi att medborgare och invånare ska få tillräcklig information för att planera sina resor, affärsverksamheter och liv i dessa svåra tider, sade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Gemensamma färgkoder och kriterier

Enligt kommissionens rekommendationer ska Europeiska smittskyddsbyrån ECDC varje vecka uppdatera läget för coronaspridningen på regionnivå. Beroende på hur hög smittspridningen är sätts en av fyra färger – grön, orange, röd eller grå. Spridningen ska mätas genom fastställda och gemensamma kriterier för antal covid-19-test och antal positiva provsvar på dess.

Färg Innebörd
Grön Inga restriktioner för in- eller utresor
Orange Medlemsländer kan utfärda rekommendationer som att genomföra ett covid-19-test
Röd Möjlighet för länder att införa restriktioner (karantän eller negativt covid-19-test) och krav på att exempelvis fylla in reseformulär
Grå Områden med för få utförda coronatest eller otillräcklig information

Medlemsländerna rekommenderas att varje vecka rapportera in sina resultat. Om de beslutar att införa restriktioner ska övriga medlemsländer och kommissionen informeras på förhand.

– Det är viktigt att [invånare och företag] har en viss nivå av visshet. De måste informeras inför möjliga restriktioner och får inte överraskas när de är på resande fot, sade Johansson.

Medlemsländerna bestämmer åtgärder

Vilka åtgärder som ska vidtas – som krav på karantän eller negativt covid-19-test – för hemresande från röda zoner ska medlemsländerna själva avgöra. Sverige, som i dag låter alla EU-medborgare resa in utan restriktioner, skulle alltså inte behöva införa några sådana krav. 

Samma för alla 

Eventuella restriktioner måste gälla lika för alla EU-medborgare, enligt kommissionens förslag. Ett land får exempelvis inte stoppa inresor för medborgare från en grön region i ett land samtidigt som man släpper in medborgare från ett annat lands gröna zoner. Om ett land har en röd zon ska dess in- och utreserestriktionern gälla landets invånare.

Ungern stängde nyligen ned sina gränser för alla utländska medborgare. Men öppnade sedan för medborgare från bland annat Tjeckien. Att helt hindra personer från andra medlemsländer att resa in ska inte kunna ske enligt de nya rekommendationerna. 

– Jag förväntar mig att Ungern snabbt anpassar sig och följer rekommendationerna när de antagits av rådet, sade Ylva Johansson.

Fredagens förslag skickas nu till medlemsländerna i ministerrådet som ska enas om dess slutliga utformning. Kommissionen hoppas ett beslut kan tas inom några veckor.