Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter EU-toppmötets andra dag.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-toppmöte behandlade balansen mellan oberoende och öppen ekonomi

– Vi tror på den fria marknadens värde och samtidigt att EU måste bli mer motståndskraftigt ... [och] mindre beroende än vi ibland är, sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel efter fredagens EU-toppmöte.

I dag på EU-toppmötets andra dag, fredag, behandlade medlemsländernas stats- och regeringschefer ekonomiska frågor som inre marknaden, industri och digitalisering, inte minst mot bakgrund av coronakrisen. 

En viktig aspekt som uppkommit under de senaste månaderna – och kanske åren – bland många EU-ledare är att medlemsländerna i framtiden måste bli mindre beroende av utomstående länder. Detta ska balanseras mot att EU bör vara en öppen ekonomi och värja sig mot protektionism, något som bland annat den svenska regeringen driver. Slutsatsen från toppmötet är en klassisk EU-kompromiss.

– Vi tror på den fria marknadens värde och samtidigt att EU måste bli mer motståndskraftigt och kunna göra prioriteringar och bejaka sina strategiska förmågor – bli mindre beroende än vi ibland är, sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

I mötets slutsatser ställer sig stats- och regeringscheferna bakom att den inre marknaden måste börja fungera som vanligt efter coronakrisen och att fördjupningen av den fortsätter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyfte fram att handeln på den inre marknaden utgör en fjärdedel av den samlade ekonomin och att 60 miljoner arbeten är kopplade till den. Frågan är återkommande.

– Diskussioner om hur inre marknaden ska fungera bättre har pågått i åratal, sade hon och pekade på två områden där mer måste göras: ta bort olika handelshinder för tjänster och se till att medlemsländerna faktiskt genomför det man enats om. 

Precis innan coronakrisen presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en ny industristrategi. De senaste månadernas händelseutveckling gör dock att en uppdatering av den lovas redan under första halvan nästa år.

Ökat samarbete om corona

Stats- och regeringscheferna efterfrågade även större samordning och samarbete kring coronakrisen. Bland annat handlar det om gemensamma kriterier för hur områden som ska klassas utifrån graden av smittspridning. Kommissionen informerade även om pågående förhandlingar om att köpa upp vaccin och hur dessa ska fördelas mellan medlemsländer och partner.

Brexit: Vi är lugna

På mötet hölls en kort informationspunkt om läget i brexitförhandlingarna som hittills gått trögt. I morgon lördag ska von der Leyen samtala med den brittiske premiärministern Boris Johnson för att sondera läget. Johnson har satt mitten av oktober som tidsfrist för att se om de svåraste frågorna ska kunna lösas eller om man ska förbereda sig på att det inte blir något avtal om framtida samarbeten. Charles Michel håller dock huvudet kallt.

– Vi litar på [brexitförhandlaren] Michel Barnier. Vi har en tydlig europeisk position, vi är enade och mycket lugna, sade Charles Michel.

Nytt möte om två veckor

Toppmötets första dag dominerades av utrikesfrågor.

– Detta möte har varit ett tillfälle att få den europeiska magin att fungera, sade Charles Michel med hänvisning till viljan att få en dialog om svåra frågor mellan stats- och regeringscheferna.

Nästa EU-toppmöte äger rum redan om två veckor. Då ska man bland annat diskutera brexit, klimatfrågan, Ryssland och Afrika.