Invigning av Centraleuropeiska universitetet i österrikiska Wien efter nedstängningen i ungerska Budapest. Till höger i bild universitetets ungersk-amerikanske grundare George Soros. Arkivbild.

Bild: CEU / Daniel Vegel

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Ungern bröt mot internationell rätt när universitet tvingades bort

EU-domstolens anser att ett ungerskt beslut som ledde till att Centraleuropeiska universitetet tvingades lämna landet bryter mot den fria rörligheten, etableringsfriheten och den akademiska friheten.

2017 ändrade den ungerska regeringen en lag som ledde till att Centraleuropeiska universitetet CEU, grundat av premiärminister Viktor Orbáns hatobjekt, den ungersk-amerikanske miljardären George Soros, tvingades lämna landet och flytta till Wien. CEU var det enda universitet som inte levde upp till de nya kraven som regeringen ställde.

Kort därefter inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseförfarande mot Ungern, bland annat med motiveringen att ”lagen strider mot den akademiska friheten, rätten till utbildning och näringsfriheten”. Kommissionen var dock inte nöjd med den ungerska regeringens svar och väckte 2018 talan vid EU-domstolen.

I dag tisdag föll EU-domstolens dom i fallet.

”De krav som Ungern införde för att utländska högre lärosäten ska få utföra sin verksamhet på dess territorium är oförenliga med EU-rätt”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen.

Domstolen menar att lagen strider både mot EU-rätt och Världshandelsorganisationen WTO:s regler i allmänna tjänstehandelsavtalet GATS, bland annat mot etableringsfriheten och den fria rörelsen för tjänster.

EU-domstolen slår även fast att kraven begränsar den akademiska friheten enligt artikel 13 i EU:s rättighetsstadga.

Centraleuropeiska universitetet lämnade under fjolåret Ungern och har nu majoriteten av sin verksamhet i österrikiska Wien.