EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit, en socialdemokratisk luxemburgare.

Bild: EU/Xavier Lejeune

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-fokus på arbetsskador

EU lanserar en kampanj för att belysa det vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemet i medlemsländerna.

Tre av fem personer lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär som ryggvärk, muskelstelhet och nackont vilket gör det till det vanligaste arbetsskadan i EU. 

– Detta kan påverka vår vardag allvarligt och skada vår fysiska och mentala hälsa. Dessa åkommor kan resultera i ökad frånvaro från arbetet, minskad produktivitet och för företagen minskad konkurrenskraft, sade EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit på måndagen när han tillsammans med Europeiska arbetsmiljöbyrån och det tyska ordförandeskapet på måndagen lanserade en kampanj för att sätta fokus på problemet.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär kan drabba de flesta yrkeskategorier och orsakas av bland annat upprepade rörelser, stillasittande och tunga lyft. Med coronapandemin och det ökade hemarbetet ökar riskerna för sådana skador, enligt kommissionen.

Kampanjen som pågår under två år går bland annat ut på informera om hur belastningsskador förbyggs.