Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU-kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Nicolas Schmit presenterade på onsdagen ett förslag om vad de kallar adekvata minimilöner.

Minimilöner – EU-kommissionen vill övervaka löneutvecklingen

STOCKHOLM 28 oktober 2020

EU-kommissionen föreslår ingen gemensam minimilön men de vill förtydliga regelverket och att fler löntagare ska omfattas. Samtidigt lyfter de fram förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter som en metod för en bättre löneutveckling. Många svenskar är kritiska men EU-kommissionär Nicolas Schmit uppmanar dem att först läsa förslaget och sedan diskutera.

Under vinjetten adekvata minimilöner presenterade EU-kommissionen på onsdagen sitt omdiskuterade förslag till direktiv om minimilöner i EU. Se faktaboxarna.

Förslaget syftar enligt kommissionen till att se över de nationella regelverken för minimilöner så att de blir tydligare och att de omfattar fler löntagare än idag. En reformering av minimilönerna ska, enligt kommissionen, helst ske genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Därför föreslås att medlemsländer ska hjälpa till för att få ett bättre fungerande förhandlingssystem på plats, i synnerhet i de 17 länder där färre än 70 procent av löntagarna omfattas av kollektivavtal. EU-kommissionen föreslår däremot ingen gemensam nivå på minimilöner i EU.  

Kommissionen pekar på att tio procent av löntagarna i EU lever i fattigdom och därför måste lönefrågan hamna i fokus som en viktig del av ekonomin. 

– Vi ska ha en årlig övervakning av löner precis som vi har av [länders] budgetar. Vi vill skicka en signal att de som är på botten inte är bortglömda, sade arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit vid presskonferensen.

Vad betyder dagens förslag för Sverige?

– Det här förslaget ändrar i princip ingenting i Sverige eller på den svenska arbetsmarknaden, ingen påverkan alls. Det enda vill ha av Sverige är information om löneutvecklingen, säger Nicolas Schmit till Europaportalen.

De svenska reaktionerna på förslaget är dock genomgående negativa.

– Den rättsliga grunden för förslaget är högst tveksam och riskerar sätta företräde för liknande förslag i framtiden, där EU egentligen inte har befogenheter. Vi har svårt att se något positivt med detta, säger Jessica Polfjärd (M) i ett uttalande till Europaportalen.

Sara Skyttedal (KD) är inne på likande kritik men tillägger att grunden lades vid det sociala toppmötet i Göteborg 2017 och att socialdemokraterna därför bär en del av ansvaret.

– EU-kommissionen inledde sin presskonferens om minimilöner idag med att hänvisa till toppmötet i Göteborg. Rätt talande. Svenska sossarnas retoriska krumbuktande i frågan börjar minst sagt bli pinsam, säger Sara Skyttedal (KD ) i ett uttalande till Europaportalen.

Karin Karlsbro (L) ser dock en poäng med förslaget.

– Sverige bör rimligen inte motverka att man inom EU samarbetar för att lyfta Europas allra fattigaste. Skäliga löner som går att leva på är avgörande för individens frihet, den fria rörligheten och EU:s konkurrenskraft. Men det kan aldrig tillåtas ske på den svenska modellens bekostnad, säger Karin Karlsbro i ett uttalande till Europaportalen.

Att Sverige inte skulle påverkas av förslaget ifrågasätts av Heléne Fritzon (S).

– Kommissionen måste i så fall visa vilka garantier man har för att Sverige kan undantas. Jag ser ingen sådan garanti när jag läser förslaget, säger Heléne Fritzon till Europaportalen.

Men Nicolas Schmit avvisar kritiken om att förslaget hotar den svenska kollektivavtalsmodell.

– Nu har de hela texten. Jag har hela tiden sagt att jag garanterar att det inte blir någon störande inblandning i deras system. Det här förslaget skyddar tydligt kollektivavtalssystemet i Sverige, säger arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit. Han går till och med så långt att benämna kritiken som ”fake news”.

– Jag vägrar acceptera fake news i denna typ av viktiga angelägenheter för hela Europa. Så vänligen läs texten först så kan vi diskutera sedan, säger Nicolas Schmit.

Förslaget om minimilöner läggs nu på förhandlingsbordet där Europaparlament och ministerrådet har sista ordet.

Mer fakta

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
annons LO
annons
annons
Fackliga Brysselkontoret