Europeiska rådets ordförande Charles Michel under torsdagkvällens EU-toppmöte på videolänk.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ledare: Coronavaccin ska delas rättvist

EU-ländernas ledare vill se ökat samarbete för att fördela framtida vaccin och hålla gränserna mellan medlemsländerna öppna. Länderna uppmanas, att om möjligt, hjälpa varandra med sjukvårdsplatser.

EU-ländernas stats- och regeringschef videokonfererade på torsdagen om coronakrisen. 

– Vi hade möjlighet att fokusera på test och smittspårning och vacciner, sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel som ledde mötet.

Man enades bland annat om att ett eller flera framtida vaccin ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna baserat på folkmängd. Ledarna diskuterade även vilka grupper som ska prioriteras och logistiken för distributionen av vaccin. Michel vill även se gemensam kommunikation för att undvika vad han kallade ”fake news” om vaccineringen.

Ordförande Michel underströk även vikten av att inte göra om misstaget från i våras då många medlemsländer stängde gränser och hindrade exempelvis det fria flödet av sjukvårdsprodukter som skyddsmasker. Ett sätt att hindra en sådan utveckling är att ta fram gemensamma snabbtest för covid-19.

– Detta skulle minska de negativa konsekvenserna på den fria rörelsen och inre marknadens funktionssätt, sade Charles Michel.

Hälsofrågor ligger på medlemsländernas bord så diskussionen handlar mer om rekommendationer och riktlinjer.

– EU behöver göra mer för att koordinera krisarbetet, samtidigt som vårdbeslut fortsatt ska hanteras i medlemsländerna. Vi ska samarbeta för att få fram och fördela ett framtida vaccin och vi behöver stärka vår gemensamma beredskap, sade statsminister Stefan Löfven (S) i ett uttalande efter mötet.

Kunskapsutbyte

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanade medlemsländernas stats- och regeringschefer att öka utbytet av data kring corona med unionens smittskyddsbyrå ECDC.

– Det hjälper oss att veta vad som händer, och agera följdriktigt, sade von der Leyen som pekade på att det kan handla om belastningen på de olika medlemsländernas intensivvårdsplatser.

– Där det saknas kapacitet kan vi öka den gränsöverskridande vården, sade kommissionsordföranden som tillade att man frigör 220 miljoner euro i stöd för att kunna förflytta patienter till andra medlemsländer vid behov.

Hon meddelade även att man lanserar en plattform där de enskilda medlemsländernas såväl som EU:s toppcoronarådgivare kan utbyta information. Kommissionen arbetar även med att samordna de spårningsappar som i dag finns i 22 EU-länder så att de blir kompatibla med varandra och ett samordnat reseformulär.