Resolutionen varnar för att ”en aldrig tidigare skådad och eskalerande kris äventyrar unionen och des grundläggande värden och hotar dess långsiktiga överlevnad". Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet lanserar ny plan för demokratiövervakning

EU-parlamentet vill slå samman unionens olika verktyg för att komma till rätta med medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska värderingar. Som enda svenska parti röstade Sverigedemokraterna emot resolutionen.

Flera EU-länder anklagas för att urholka rättsstatens principer om bland annat domstolars oberoende och andra demokratiska grundpelare som pressfrihet och minoriteters rättigheter. Främst handlar det om Polen och Ungern, men även länder som Malta, Rumänien och Slovakien förs fram.

EU:s arbete att motverka och vända den trenden har hittills varit av blandad framgång. Med det som utgångspunkt ställde sig på onsdagen en tydlig majoritet av EU-parlamentarikerna bakom resolutionen med en plan som ska stärka rättsstatens principer i EU. Samtidigt varnade parlamentet för att ”en aldrig tidigare skådad och eskalerande kris äventyrar unionen och dess grundläggande värden och hotar dess långsiktiga överlevnad”.

– Vårt förslag kompletterar flera bevisligen ineffektiva instrument och ersätter dem med en enda årlig övervakningscykel, sade den slovakiske liberalen Michal Šimečka som lett arbetet, efter omröstningen.

Parlamentarikerna föreslår att en ny EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter inrättas. Mekanismen ska innehålla en årlig övervakning av att medlemsländerna följer alla punkter som finns i fördragets artikel 2 (se faktaruta).

I samband med övervakningen ska tydliga rekommendationer utfärdas till de länder som man misstänker bryter mot punkterna i fördraget. Mot länder som inte genomför rekommendationerna ska kunna vidtas åtgärder som artikel-7-förfarande, överträdelseförfaranden eller strypt EU-stöd.

EU har redan en rad verktyg för att hantera bristande rättsstatlighet i medlemsländerna, senast i förra veckan presenterade EU-kommissionen en årlig rättsstatsgranskning av medlemsländerna. Alla de verktygen vill parlamentet ska ersättas av detta nya förslag.

Parlamentet beklagar medlemsländernas ”oförmåga att föra meningsfulla framsteg” i att göra något åt länder som bryter mot rättsstatens principer. Man vill även ha större delaktighet i ministerrådets arbete med artikel-7-förfaranden.

SD röstade mot

Alla svenska EU-parlamentariker ställde sig bakom resolutionen utom Sverigedemokraternas som röstade nej.