Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-utskott vägrar åter ministerrådet ansvarsfrihet

Ministerrådet är ett av två EU:s institutioner som kan komma att vägras ansvarsfrihet.

EU-parlamentets budgetkontrollutskott röstade på torsdagen för att inte ge Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, och ministerrådet ansvarsfrihet för budgetåret 2018.

Sedan 2011 har budgetkontrollutskottet vägrat ge ministerrådet ansvarsfrihet men hänvisning till ”bristande samarbete”.

Utskottet motiverar beslutet mot EESK att de ännu inte löst frågan om anklagelser om trakasserier utförda av en högt uppsatt person i institutionen.

Hela parlamentet ska slutligen rösta om ansvarsfrihet för 2018 års EU-budget vid kommande plenarsession.