– Jag är mycket nöjd över att parlamentet vid gårdagens omröstning godkände miljöutskottets förslag, sade Jytte Guteland (S), huvudansvarig för parlamentets behandling av EU:s kommande klimatlag, på onsdagen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaparlamentet vill skärpa klimatmål

Inför förhandlingarna med medlemsländernas regeringar har Europaparlamentet i en första omröstning krävt att målet för utsläppsminskningarna ska höjas till 60 procent till 2030. Se hur hur din politiker röstade.

Med röstsiffrorna 352 för och 326 emot och 18 nedlagda beslutade Europaparlamentet på tisdagen att det nuvarande målet för minskade klimatutsläpp 2030 i jämförelse med utsläppen 1990 bör höjas från dagens 40 procent till 60 procents minskning.

– Jag är mycket nöjd över att parlamentet vid gårdagens omröstning godkände miljöutskottets förslag. Det blev hundra procent seger för de förslag vi lagt fram. Men jag ska vara ödmjuk eftersom vi ännu inte haft den slutliga omröstningen, sade Jytte Guteland (S), huvudansvarig för parlamentets behandling av EU:s kommande klimatlag, på onsdagen.

Annons

När parlamentet sagt sitt om EU-kommissionens förslag till klimatlag väntar förhandlingar med EU-ländernas regeringar för ett slutligt EU-beslut troligtvis under våren 2021.


Parlamentets preliminära krav på EU:s nya klimatlag 

  • Att utsläppen 2030 ska minska med 60 procent jämfört med 1990 
  • Att det införs ett utsläppsmål för 2040
  • Klimatneutralitet 2050 ska vara ett bindande mål för enskilda medlemsländer
  • Efter 2050 ska utsläppen fortsätta att minska
  • Att EU inför en klimatgasbudget
  • Att EU inrättar ett oberoende expertråd som ska övervaka klimatarbetet på EU-nivå