EU-parlamentet har en mer långtgående hållning i frågan om villkorat EU-stöd än medlemsländerna. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förhandlare långt från varandra om villkorat EU-stöd

EU-parlamentet och medlemsländerna har olika syn på utformningen av en mekanism för att villkora EU-pengar med respekt för demokratiska grundprinciper.

I nästa flerårsbudget 2021-2027 ska det finnas en ny mekanism som ska göra det möjligt att stoppa utbetalningar av EU-stöd till länder som undergräver rättsstatens principer

Frågan är kontroversiell. När medlemsländerna i början av månaden enades om sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU-parlamentet röstade hela nio länder emot det tyska kompromissförslaget. Sverige och sex andra länder ansåg att det var alltför urvattnat. Två länder, Ungern och Polen, röstade emot av motsatt anledning.

EU-parlamentet, som enades om sin position redan 2019, vill se mycket mer långtgående möjligheter att dra in EU-stöd till länder som åsidosätter grundläggande demokratiska rättigheter.

Företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet inledde på måndagen förhandlingarna om utformningen den nya mekanismen. Parlamentets två huvudförhandlare, den spanska socialdemokraten Eider Gardiazabal Rubial och den konservative finländaren Petri Sarvamaa, sade i ett uttalande efteråt att man redan funnit enighet i vissa delar. Dock återstår mycket.

”Rådets och parlamentets positioner är fortfarande långt från varandra. EU-medborgare och skattebetalare förtjänar en väl fungerande rättsstatlighetsmekanism som kan användas i praktiken”, sade de två parlamentarikerna.

Nästa förhandlingsrunda sker senare i månaden.