Hoppa till artikelns andra spalt.

Index: Sverige fortsatt jämställdast i EU

Sverige är det klart jämställdaste landet i EU visar ny mätning. Utvecklingen i EU går dock trögt: tidigast om 60 år kommer EU-länderna vara jämställda om det fortsätter i nuvarande takt.

Sverige får 83,8 poäng på den hundragradiga skalan över jämställdhet i den senaste sammanställningen, framtagen av Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE, som presenterades på torsdagen.

Det är det klart högsta betyget. Tvåan Danmark får 77,4 och trean Frankrike 75,1 poäng. Sverige har varit i topp vid varje mättillfälle sedan 2010.

Indexet sammanställer sex underkategorier –  arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa – för att mäta jämställdheten. Sverige ligger etta i alla dessa kategorier förutom en – pengar.

Minst jämställda är Grekland och Ungern.

Minst 60 år till jämställt EU

Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt kommer EU vara jämställt först tidigaste om 60 år enligt EIGE. Carlien Scheele, direktör för EIGE, varnar för att utvecklingen riskerar att hämmas ytterligare av coronakrisen.

– Vi har sett små, stabila förbättringar år efter år, men den här gången har vi en anledning till oro. Covid-19-pandemin utgör ett allvarligt hot mot jämställdhetsframsteg, sade Scheele i ett uttalande.

Alla EU-länder har sedan 2010 blivit jämställdare. Det största förbättringen har skett i Italien, Luxemburg och Malta. Minst framsteg har Nederländerna, Polen och Ungern gjort.

Makt viktigaste orsaken till mer jämställdhet

De främsta framstegen mot större jämställdhet har enligt EIGE gjorts inom maktkategorin – kvinnors och mäns engagemang i beslutsfattande inom politik, ekonomi, media, forskning och idrott. Den underkategorien är dock alltjämt den där skillnaderna mellan könen är störst.