Renoveringsstrategin har tre huvudprioriteringar. Akrivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen vill att 35 miljoner byggnader klimatrenoveras

EU-kommissionen vill se dubbelt så många byggnader renoverade till 2030 i för att minska klimatutsläppen och få ned elpriserna. Förslaget antas ge 160 000 nya jobb inom byggsektorn.

Byggnader står för över en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i EU-länderna. I en ny strategi som lades fram på onsdagen vill EU-kommissionen att minst 35 miljoner byggnader renoveras och görs mer energisnåla fram till 2030. Det motsvarar en fördubbling av nuvarande renoveringstakt.

Annons

– Vi vill att alla i Europa ska ha en bostad med belysning, värme eller svalka utan att vare sig pengarna eller planeten tar slut. Renoveringsvågen kommer att förbättra miljön där vi arbetar, studerar och tillbringar vår fritid, och samtidigt minska vår miljöpåverkan och skapa arbetstillfällen för tusentals européer, sade EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans i ett uttalande. 

Man vill underlätta renoveringarna genom bland annat finansiellt och tekniskt stöd och ta bort hinder som i dag finns för att utföra sådan. Pengarna ska komma dels från EU:s coronafond, dels från privata investerare. Kommissionen räknar med att åtgärderna skulle kunna skapa 160 000 nya arbetstillfällen inom byggsektorn.

Onsdagens förslag är en del i EU:s gröna giv om att senast 2050 göra unionen klimatneutral.