Hoppa till artikelns andra spalt.

Opinion: Svenskar mindre negativa om ekonomin än andra

Jämfört med övriga EU anser svenskarna i betydligt mindre grad att landets ekonomi försämrats under coronavåren. Tre av fyra svenskar tycker dessutom att det egna landets ekonomi är bra, en uppfattning långt över EU-snittet.

I höstas, innan coronapandemins utbrott, lät EU-kommissionen tillfråga invånare i alla medlemsländer om deras syn på landets ekonomi. Samma fråga ställdes igen i somras, efter pandemins första våg. Resultatet är tydligt: inte sedan finanskrisen på hösten 2008 har fallet i andelen som anser ekonomin vara god varit större.

Mellan hösten 2019 och sommaren 2020 har andelen EU-invårnare med en positiv syn på sitt lands ekonomi fallit från 47 till 34 procent. Samtidigt har de som anser att ekonomin är dålig ökat till 64 procent – den högsta nivån sedan hösten 2013.

Skillnaderna mellan medlemsländerna är dock stor. I Sverige har fallet i andelen med positiv syn på landets ekonomi bara fallit med två procentenheter. Bara i två länder – Litauen och Grekland – är minskningen mindre. I de två länderna är tvärtom fler positiva nu än förra hösten.

Annons

Den största fallen i synen på landets ekonomi har skett i Österrike, Portugal och Tjeckien.

 

Svenskarna hade den fjärde mest positiva synen på sitt lands ekonomi. Bara i Luxemburg, Danmark och Nederländerna ansåg en större andel av de tillfrågade att deras ekonomier var bra. Den mest pessimistiska synen på landets ekonomi hade greker, italienare och spanjorer