Hoppa till artikelns andra spalt.

Rekordhög andel fattiga i Sverige

Andelen som riskerade att hamna i fattigdom eller social utestängning under 2019 var den högsta som uppmätts i Sverige. Sammanlagt lever över 90 miljoner personer i EU i fattigdom.

21 procent av invånarna i EU-länderna riskerar att hamna i fattigdom eller social utestängning. Det visar siffror från statistikbyrån Eurostat för 2019.

Högst andel av befolkningen i kategorin hade Bulgarien. Tjeckien hade å andra sidan den klart minsta andelen i fattigdomszonen. Sverige låg något under EU-snittet mellan Ungern och Polen med nästan 19 procent.

Nedåtgående trend

Sedan krisåret 2012 har andelen fattiga stadigt minskat i EU-länderna som helhet. Mellan 2018 och 2019 minskade andelen i de allra flesta medlemsländer. Sverige hörde dock till en liten grupp länder där fattigdomsrisken istället ökade under fjolåret. Andelen fattiga i Sverige enligt EU:s definition, är den högsta för landet sedan mätningarna började 2004.

Ett av EU:s 2020-mål

Att minska fattigdomen i medlemsländerna är ett av EU:s fem prioriterade mål till 2020. Utifrån siffrorna för 2019 ser det målet inte ut att nås, och coronakrisen under 2020 lär sannolikt öka fattigdomen.