Hoppa till artikelns andra spalt.

Stort stöd för villkorat EU-bidrag - svenskar mer osäkra

Närmare åtta av tio EU-medborgare stödjer helt eller delvis kravet att EU-pengar bara ska utbetalas till medlemsländer som respekterar rättsstatlighet och demokratiska värderingar. I Sverige är stödet något svagare och var femte svensk vet inte vad det ska tycka i frågan vilket är näst flest i EU.

Närmare 80 procent av EU-medborgarna är helt eller delvis för att utbetalning av EU-pengar ska kopplas till om ett land respekterar rättsstatsprincipen och demokratiska värderingar eller inte. Det visar en opinionsundersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Europaparlamentet.

Av de som vill att demokratiska värderingar ska spela roll för utbetalning av EU-pengar svarar 36 procent av EU-medborgarna att de fullständigt håller med medan 41 procent svarar att de tenderar att hålla med. Tillsammans utgör de 77 procent av de tillfrågade i EU. 11 procent motsätter sig dock villkorade EU-pengar medan 11 procent inte vet vad de ska tycka.

Av de svenskar som svarat säger 44 procent att de helt håller med vilket placerar dem efter finländarna på en delad femte plats i EU bland de som tydligast vill se krav på rättsstatlighet

Sammantaget finns det ett något lägre stöd i Sverige, 72 procent mot 77 procent i EU, som helt eller delvis håller med kravet på rättsstatlighet.

Sverige uppvisar även den näst största gruppen svarade i EU som inte vet vad de tycker nästan var femte person, bara danskarna är något fler. 

Starkast stöd tycks finnas i Luxemburg, Österrike och Malta. I Tjeckien, Slovakien och Estland är det entydiga stödet för villkorade EU-pengar som svagast. I Tjeckien avvisar närmare 25 procent av befolkning helt eller delvis kravet på rättsstatlighet för att få EU-stöd. Det är den högsta noteringen i alla 27 medlemsländer.  

Enligt undersökningen finns det dock en klar majoritet i varje enskilt EU-land som antingen helt eller delvis stöder kravet på demokratiska värderingar som villkor för EU-stöd. 

Fråga: Håller du med följande påstående eller inte: EU bör endast tillhandahålla bidrag till medlemsstaterna under förutsättning att deras regeringar följer rättsstatliga regler och demokratiska principer.

 

Håller med helt

Tenderar hålla med

Tenderar inte hålla med

Håller inte alls med

Vet ej

Sverige

44 %

28 %

7 %

3 %

18 %

EU-genomsnitt

36 %

41 %

9 %

3 %

11 %

Källa: Europaparlamentets opinionsundersökning utförd av Kantar oktober 2020.