Tolv svenskar i EU-kommitté

En ny mandatperiod har inletts i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och tolv svenskar tar plats.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, är ett rådgivande organ inom EU där intressegrupper möts för att ta ställning i olika EU-frågor.

EESK väljs av ministerrådet för fem år och Sverige representeras av tolv ledamöter. Ledamöterna kommer från tre olika intressegrupper: arbetstagare, arbetsgivare och andra intressegrupper. Den senare gruppen består av representanter för lantbrukare, konsumenter, handikapporganisationer och sociala organisationer.

De tolv svenskarna under mandatperioden 2020-2025 är:

Jan Andersson
Vice styrelseordförande, Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Krister Andersson 
Ordförande, skattepolitiska gruppen, BusinessEurope
Vice ordförande, kommittén för beskattning och finanspolitik, Business at OECD (BIAC, OECD:s rådgivande kommitté för näringsliv och industri)

Christian Ardhe
Rådgivare, Europafrågor, Almega

Thord Stefan Back
Chef, EU-frågor och hållbara transporter, Transportföretagen

Louise Grabo
Ungdomsrepresentant, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Sam Hägglund
Generalsekreterare, EFBWW (europeiska bygg- och träarbetarfederationen)

Benny Johansson
Tillförordnad ordförande, Saco Senat, Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

Irma Kilim
Drogpolitisk chef, IOGT-NTO

Ellen Nygren 
Ombudsman, Landsorganisationen i Sverige (LO)

Berivan Öngörur 
Internationell sekreterare, Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Ariane Rodert 
Senior policyrådgivare, Svenska kyrkan

Gabriella Sebardt 
Director Social Affairs, Svenskt Näringsliv