Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaparlamentet: Djup oro för mediefriheten inom EU

Parlamentet är kritiskt till försämrat medieklimat i EU-länderna och i synnerhet de angrepp mot journalister som begås i vissa medlemsländer. 

I ett uttalande på onsdagen uttrycker Europaparlamentet stor oro över situationen för mediefriheten inom EU. Som exempel  nämns de övergrepp och angrepp som fortfarande begås mot journalister i vissa medlemsstater, liksom över att det offentliga nedsvärtandet av yrket blir alltmer omfattande. Inte minst kvinnliga journalister är primära måltavlor för nätmobbing och våld på nätet. 

Parlamentet betonar att journalistik och mediefrihet är viktiga för EU:s och medlemsstaternas demokratiska funktionssätt och avgörande när det gäller att förse medborgare med pålitliga och kontrollerade uppgifter. Undersökande journalistik, menar parlamentet, spelar en avgörande roll för att bekämpa organiserad brottslighet.

Uttalandet antogs med 553 röster för, 54 mot och 89 nedlagda röster.