Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Flera EU-länder satsar mer på välfärd än Sverige

Fem EU-länder satsar relativt mer på välfärd än Sverige. Det visar en ny sammanställning från Eurostat.

EU:s statistikbyrå, Eurostat, presenterade på onsdagen en sammanställning över de 14 EU-länder som hittills lämnat uppgifter om sina välfärdsutgifter för 2019. Utgifterna jämför sedan i förhållande till värdet på de varor och tjänster som produceras i länderna även kallat bruttonationalinkomsten, BNP.

Frankrike och Danmark toppar listan över EU-länder som satsar mest på välfärd, längst ner hamnar Lettland och Malta. 

Sverige kommer totalt kommer på sjätte plats något som kan ändras när alla länder lämnat in sin uppgifter. Sverige satsar ekonomiskt relativt mer än andra länder på att hjälpa funktionshindrade och kommer där tvåa efter Danmark. Tio procent av de svenska sociala utgifterna går till funktionshindrade.

Den största sociala utgiften för Sverige och för nästan alla andra EU-länder i undersökningen är vård av äldre. Italien satsar mest , nästan 50 procent, medan Sverige som lägger 45 procent av sina sociala utgifter på äldre och kommer på femte plats i den jämförelsen. 

14 EU-länders sociala utgifter 2019 som andel av BNP

EU-länder

Sociala utgifter / BNP

Frankrike 

31 procent

Danmark

30

Tyskland

29

Österrike

28

Italien

28

Belgien

27

SVERIGE

27

Tjeckien

18

Cypern

18

Ungern

16

Bulgarien

16

Litauen

16

Lettland

15

Malta

15

Källa: Eurostat 4 november 2020.