De flesta EU-länder har minskat sina utsläpp av växthusgaser jämfört med referensåret 1990. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt minskning av utsläppen i EU

Utsläppen av växthusgaser i EU minskade med 3,7 procent under fjolåret.

Det framgår av EU-kommissionens senaste lägesrapport för klimatåtgärder som publicerades på måndagen.

Utsläppen minskade tydligast i de sektorer som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter: 9,1 procents minskning. I sektorer som utsläppshandeln i dag inte omfattar – som transport, jordbruk och byggnader – har utsläppen inte ändrats nämnvärt jämfört med 2018. Internationellt flyg ökade sina utsläpp.

Sammanlagt har utsläppen minskat med 24 procent jämfört med 1990. EU har som mål att senast i år minska sina utsläpp med 20 procent. Det är en målsättning som nåddes redan 2014.

Annons

Sett till de enskilda EU-länderna har utsläppen minskat i de flesta. Den största minskningarna mellan 1990 och 2019 har skett i tidigare kommunistländer i Öst- och Centraleuropa. Men även Tyskland och Danmark har haft större minskningar. I Sverige var minskningen motsvarade 27 procent.

2020 förväntas ytterligare minskning

Under coronaåret 2020 väntas utsläppen av växthusgaser minska betydligt mer. 

Internationella energirådet, IEA, räknar med en global minskning av koldioxidutsläppen på 8 procent i år.