Annons

Förhandlingarna mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet om flerårsbudgeten har pågått i fyra månader.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Genombrott i förhandlingarna om EU-budgeten

Företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna har nått en preliminär uppgörelse om nästa flerårsbudget och coronafonden. Nu tillförs ytterligare 15 miljarder euro till områden som forskning, hälsa, klimat och gränsskydd.

Det beskedet kom på tisdagseftermiddagen. Förhandlare från EU-parlamentet och medlemsländerna i ministerrådet har länge stått långt från varandras positioner om unionens nästa flerårsbudget för åren 2021-2027. EU-parlamentet har krävt mer pengar än vad medlemsländerna varit villiga att betala in till EU-budgeten.

I kompromissen lovar medlemsländerna ytterligare 15 miljarder euro till områden som forskning, hälsa, klimat och gränsskydd. Den ger även parlamentet mer översyn över coronafonden som löper parallellt med flerårsbudgeten.

Tisdagens preliminära överenskommelse måste fortfarande få slutligt godkännande från medlemsländerna och EU-parlamentet för att flerårsbudgeten och coronafonden på sammanlagt 1,8 biljoner euro ska kunna börja gälla efter årsskiftet.

Ungern har dock hotat att blockera hela uppgörelsen med hänvisning till att man ogillar en överenskommelse om ett nytt regelverk för att stoppa EU-pengar till länder som bryter mot grundläggande demokratiska principer.