Uppgörelsen måste godkännas av hela EU-parlamentet och ministerrådet för att kunna börja gälla.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk överenskommelse om villkorat EU-stöd

EU-parlamentet och medlemsländernas förhandlare har enats om hur man ska stoppa EU-pengar till medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska regler.

– Vi har nått en historisk överenskommelse för EU. Vi har lyckats skapa en länk mellan EU-pengar och respekt för rättsstaten i medlemsländerna, sade Petri Sarvamaa, finsk konservativ EU-parlamentariker och en av parlamentets två huvudförhandlare på torsdagen.

Tidigare på dagen hade företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna nått en preliminär uppgörelse om en ny mekanism som från nästa år ska göra det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som inte följer grundläggande demokratiska regler som rättsstatens principer.

Uppgörelsen omfattar överträdelser mot alla grundläggande demokratiska rättigheter och skyldigheter i EU:s artikel 2 som påverkar EU-budgeten.

– Alla överträdelser mot rättsstatens principer kommer att täckas av denna mekanism, från enskilda överträdelser […] till utbredda och systemiska eller återkommande överträdelser, sade EU-parlamentets andra huvudförhandlare, den spanska socialdemokraten Eider Gardiazabal Rubial.

Tyskland, som nuvarande EU-ordförandeland, representerade ministerrådet i förhandlingarna.

– Detta är en viktig milstolpe. Den nya konditionalitetsmekanismen kommer stärka skyddet av EU-budgeten när överträdelser mot rättsstatens principer leder till missbruk av EU-pengar, sade Tysklands EU-ambassadör Michael Clauß i ett uttalande.

I uppgörelsen ingår bland annat en lista på vad som avses med överträdelser mot rättsstatens principer. På listan finns bland annat hot mot domstolsväsendets oberoende. Enligt parlamentsförhandlaren Petri Sarvamaa ska den nya mekanismen inte bara kunna användas när en överträdelse begåtts utan även där det är uppenbart ett medlemslands regering tar ett beslut som på sikt riskerar EU:s finanser.

Den ska även se till att de som får EU-pengarna – som universitet, lantbrukare, civilsamhället och studenter – ska inte straffas när ett medlemsland bryter mot rättsstatens principer.

– Kravet att betala dem [som får EU-stöd] kvarstår när åtgärder vidtas, sade Gardiazabal Rubial.

Organisationer och liknande ska kunna meddela kommissionen om deras EU-stöd stoppas och kommissionen då vidta åtgärder mot landet i fråga.

Beslut med kvalificerad majoritet

I normalfall ska det få ta högst sju månader att vidta åtgärder mot ett EU-land efter att man etablerat att det bryter mot rättsstatens princip. Beslut om hurudida ett land ska få EU-stöd indraget tas av medlemsländerna i ministerrådet där det krävs att en kvalificerad majoritet ställer sig bakom det.

Alla pengar i EU:s flerårsbudget såväl som coronafonden på 750 miljarder euro omfattas av mekanismen.

Torsdagens uppgörelse, som ännu inte är offenliggjord i sin helhet, måste godkännas av EU-parlamentet och ministerrådet.