Annons

Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S) har olika syn på huruvida migrationspolitiken också ska vara en del av biståndspolitiken. Arkivbilder.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Högern vann parlamentsbatalj om biståndspolitik

Tomas Tobé (M) fick EU-parlament på sin sida men marginalen var inte stor. Nu vill Europaparlament att länder som tar emot bistånd också ska följa EU:s migrationspolitik. Socialdemokraten Evin Incir menar dock att bistånd och migrationspolitik inte ska blandas ihop.

I veckan behandlade Europaparlamentet en rapport sammanställd av moderaten Tomas Tobé om behovet av ökad samordning och uppföljning för att få ett mer effektivt bistånd till fattiga länder, principer som de flesta ledamöter höll med om. Men då Tobé också ville få med en skrivning om att mottagarländerna skulle leva upp till  EU:s krav på bland annat migrationshantering tog enigheten slut.

I Europaparlamentets utvecklingsutskott, som Tobé leder, vann först förslaget att biståndet “aldrig får villkoras mot migrationskontroll”. Men utskottsmajoriteten som vilade på bara två rösters övervikt utmanades vid slutomröstningen i Europaparlamentet och formuleringen byttes ut (se faktaruta) efter tydliga vänster- och högerlinjer med den liberala gruppen som tungan på vågen. Nu vill parlamentet att  den delen av biståndet som går till utveckling av länder villkoras med bland annat klimat- miljö och migrationspolitik. Rapporten med omstridda tillägget antogs med röstsiffrorna 331 för 294 emot.

– Det är en laddad politisk fråga om länder som tar emot mycket utvecklingsbistånd ska kunna neka att ta emot egna medborgare som fått nej på sin asylansökan i Europa. Jag tycker att man måste bli mer pragmatisk och inse att biståndspolitiken spelar en stor roll för EU:s mål. Vi kommer aldrig att kunna nå våra klimatmål om vi inte använder biståndspolitiken till det men det gäller även migrationspolitiken. Vi behöver få ett antal länder i synnerhet i Afrika att ta ansvar för egna medborgare som saknar asylskäl, säger Tomas Tobé till Europaportalen.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna stödde rapporten medan Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot. Socialdemokraten Evin Incir menar att bistånd och migrationspolitik inte ska blandas ihop.

– Jag tycker att migrationshantering inte hör hemma i biståndspolitiken. Vi bör snarare inkludera [migrationsfrågan] när det kommer till handelsavtal och andra typer av avtal, säger Evin Incir.

Europaparlamentets rapport om biståndspolitiken är inte bindande för EU eller medlemsländerna utan ska ses som ett försök från parlamentet att få sin vilja hörd.