Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar sticker ut: Klimatet fortsatt viktigaste EU-frågan

Trots coronakrisens allvarliga ekonomiska konsekvenser anger svenskarna klimatet som den viktigaste EU-frågan. För EU som helhet har den ekonomiska situationen seglat upp som en ny toppfråga.

De tillfrågade i EU-kommissionens stora sommarundersökning i medlemsländerna pekar ut den ekonomiska situationen som den viktigaste frågan för EU. Drygt var tredje pekar ut den frågan – en klar ökning från den förra undersökningen som genomfördes innan coronapandemin.

Det innebär att den ekonomiska situationen går förbi invandring och klimatförändringar som den enskilt viktigaste frågan för EU jämfört med förra hösten.

Svenskarna skiljer ut sig från övriga EU genom att likt tidigare ranka klimatförändringarna som EU:s viktigaste fråga. Nästan hälften av svenskarna pekar ut frågan – högst av alla medlemsländer.

Annons

För svenskarna är den ekonomiska situationen följt av invandringen den andra respektive tredje viktigaste frågan.

Vad de tillfrågade i EU-länderna pekar ut som unionens viktigaste frågor följer trender för händelseutvecklingen i Europa. I samband med finanskrisen pekade 59 procent ut den ekonomiska situationen som EU:s viktigaste fråga följt av arbetslöshet. Under flyktingkrisen 2015 låg invandringsfrågan i topp och 2017 sågs terrorism som den viktigaste frågan.

Trenden är en liknande i Sverige med den stora skillnaden att klimatförändringarna dominerat svenskarnas syn på EU:s viktigaste frågor sedan hösten 2018.